Personen met een handicap die niet vergeten mogen worden

Respect voor zorg.

 Zorg

... 

 

 

...

een klein woord maar een grote daad.

Te veel mensen met een handicap staan op wachtlijsten, te veel papieren belemmeren de aanvraag voor hulpmiddelen..., te veel gehandicapten missen zekerheden.

Daarom steun ik zekerheidbiedende maatregelen zoals:

-

de uitbouw van een goede en betaalbare zorg die afdwingbaar is.

-

het uitbouwen van 1 loket waar men alle tegemoetkomingen voor zorguitgaven aanvraagt.

-

het welvaartvast maken van de vervangingsinkomsten.