Marleen Joris
De dialoog

Dialoog is de enige manier om er te geraken. Telkens als anderen de tafel verlieten en de dialoog lieten vallen, heeft CD&V die weer op gang getrokken.

Diverse groepen samenbrengen, de verschillen bespreken en de ongeschreven regels die mensen drijven onder ogen zien, zijn essentieel om onderling vertrouwen te winnen. Dit is nodig om goed te kunnen besturen. Een gedragen beleid ontstaan immers uit een dialoog tussen gelijke partners, waar alle partijen evenwaardig aan bod komen. Blijven praten, niet schelden of vechten, inzetten op een synthese van schijnbaar onverzoenbare uitersten. Geen haantjesgedrag of spierballenpolitiek.

Een gesprek met respect voor elkaars standpunten. Het is de enige manier om het land te hervormen en Vlaanderen de nodige armslag te geven. Die dialoog geven we nooit op.

logo  cd&v
Design by Wim Huynen